Iki Gün köçesinde çyra-2

Gysga düşündiriş:

Uzak möhletli iş biziň işimizdir.Biz diňe bir müşderiler däl-de, hyzmatdaşlarymyzyň bolmagyna hemişe sabyrsyzlyk bilen garaşýarys, şonuň üçin mümkin boldugyça sizi goldaýarys.Elýeterli çykdajylary, ýokary hilli, ygtybarly kepillikleri, tehniki goldawy, okuwy we hatda müşderilerimiziň marketing çärelerine gatnaşmagy teklip edýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ÖNÜMLERIES DÜZGÜNI

Iki Gün köçesiniň çyrasynda

Haryt

AIW-TX-S 20W

AIW-TX-S 30W

AIW-TX-S 40W

LED çyra

12V 30W 2800lm

12V 40W 4200lm

12V 60W 5600lm

Lityum batareýasy (LifePO4)

12.8V

20AH

30AH

40AH

Dolandyryjy

Bahalandyrylan naprýa .eniýe: 12VDC Göwrümi: 10A

Çyralar materialy

profil alýumin + örtükli alýumin

Gün paneli spesifikasiýa modeli

Bahalandyrylan naprýa: eniýe: 18v Bahalandyrylan güýç: TBD

Gün paneli (mono)

60W

80W

110W

Belentlik

5-7M

6-7.5M

7-9M

Lightagtylygyň arasyndaky boşluk

16-20M

18-20M

20-25M

Ulgam ömri

> 7 ýyl

PIR hereket datçigi

5A

10A

10A

Ölçegi

767 * 365 * 106mm

988 * 465 * 43mm

1147 * 480 * 43mm

Agram

11.4 / 14KG

11.4 / 14KG

18,75 / 21KG

Bukjanyň ululygy

1100 * 555 * 200mm

1100 * 555 * 200mm

1240 * 570 * 200mm

Tank çyrasynyň jikme-jiklikleri (1)
Tank çyrasynyň jikme-jiklikleri (2)
Tank çyrasynyň jikme-jiklikleri (3)
Tank çyrasynyň jikme-jiklikleri (5)
Tank çyrasynyň jikme-jiklikleri (4)
Tank çyrasynyň jikme-jiklikleri (6)

KERTIFIKATLAR

zawod şahadatnamasy
önüm şahadatnamasy

UZAK-HYZMATDAŞLYK

Uzak möhletli iş biziň işimizdir.Biz diňe bir müşderiler däl-de, hyzmatdaşlarymyzyň bolmagyna hemişe sabyrsyzlyk bilen garaşýarys, şonuň üçin mümkin boldugyça sizi goldaýarys.Elýeterli çykdajylary, ýokary hilli, ygtybarly kepillikleri, tehniki goldawy, okuwy we hatda müşderilerimiziň marketing çärelerine gatnaşmagy teklip edýäris.Distribýutor boluň: Uzak möhletli müşderilerimiziň biri bolsaňyz, sebitiňizdäki hyzmatdaşlarymyzyň biri bolmak üçin distribýutor ygtyýarnamasyny hem hödürläp bileris.

GÖRNÜŞ

amaly

Sorag-jogap

1-nji sorag: Gün köçesiniň ýagty dizaýnyny nädip düzmeli?
A1: Isleýän LED POWER näme? (LED 9W-den 120W-a çenli bir ýa-da goşa dizaýn edip bileris)
Polýusyň beýikligi näme?
Yşyklandyryş wagty nähili, 11-12 sagat / gün gowy bolar?
Aboveokardaky pikiriňiz bar bolsa, bize habar beriň, ýerli gün we howa şertlerine esaslanyp size hödürläris.

2-nji sorag: Mysal barmy?
A2: Hawa, ilki bilen hilini barlamak we barlamak üçin nusga sargytlaryny goldaýarys we nusga bahalaryňyzy resmi tertipde gaýtaryp bereris.

3-nji sorag: Harytlary nädip iberýärsiňiz we gelmek üçin näçe wagt gerek?
A3: Howa gatnawy we deňiz gatnawy hem hökmany.Eltip bermek wagty uzaklyga baglydyr.

4-nji sorag: Logotipimi gurşunly ýeňil önümde çap etmek dogrymy?
A4: Hawa.Önümçiligimizden ozal bize resmi habar beriň we dizaýny ilki bilen öz nusgamyz esasynda tassyklaň.

5-nji sorag: Önümler üçin kepillik hödürleýärsiňizmi?
A5: Hawa, önümlerimize 3 ýyl kepillik hödürleýäris we buýrugy tassyklandan soň size "Kepillik beýany" ederis.

6-njy sorag: Nädogry meseläni nädip çözmeli?
A6: 1).Önümlerimiz berk hil gözegçilik ulgamynda öndürilýär, ýöne ýük daşamakda zeper ýeten halatynda ätiýaçlyk şaýlary hökmünde size has mugt 1% üpjün ederis.
2).kepillik döwründe tehniki hyzmaty mugt we çalyşmak hyzmatyny ederis.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň