Iki Gün köçesiniň çyrasy-1

Gysga düşündiriş:

Güýçli gün yşyklandyrylyşynyň we sagdyn üpjünçilik zynjyrynyň hyzmatynyň netijesi hökmünde, ahyrky bahany üpjün edip, islegiňiz boýunça iň ýokary hilli amatly şertde deňagramlylygy saklap bileris;

Köp sargytlar üçin gurnama inersenerleri hyzmaty.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ÖNÜMLERIES DÜZGÜNI

Iki Gün köçesiniň çyrasynda

Haryt

AIW-TX-S 20W

AIW-TX-S 30W

AIW-TX-S 40W

LED çyra

12V 30W 2800lm

12V 40W 4200lm

12V 60W 5600lm

Lityum batareýasy (LifePO4)

12.8V

20AH

30AH

40AH

Dolandyryjy

Bahalandyrylan naprýa .eniýe: 12VDC Göwrümi: 10A

Çyralar materialy

profil alýumin + örtükli alýumin

Gün paneli spesifikasiýa modeli

Bahalandyrylan naprýa: eniýe: 18v Bahalandyrylan güýç: TBD

Gün paneli (mono)

60W

80W

110W

Belentlik

5-7M

6-7.5M

7-9M

Lightagtylygyň arasyndaky boşluk

16-20M

18-20M

20-25M

Ulgam ömri

> 7 ýyl

PIR hereket datçigi

5A

10A

10A

Ölçegi

767 * 365 * 106mm

988 * 465 * 43mm

1147 * 480 * 43mm

Agram

11.4 / 14KG

11.4 / 14KG

18,75 / 21KG

Bukjanyň ululygy

1100 * 555 * 200mm

1100 * 555 * 200mm

1240 * 570 * 200mm

Şahsy galyndy maglumatlary (2)
Şahsy galyndy maglumatlary (3)
Şahsy galyndy maglumatlary (4)
Şahsy galyndy maglumatlary (6)
Şahsy galyndy maglumatlary (5)
Şahsy galyndy maglumatlary (1)

ÜPJÜNÇILIGimiz

1. CE, IEC, TUV, RoHS, FCC, SONCAP, SASO, CCC, ISO9001: 2000, CCPIT, SASO, PVOC we ş.m.

2. Çözgütleriň dizaýny we ýokary öndürijilikli işçiler;

3. Elýeterli hil, bäsdeşlik bahasy, çalt eltip bermek, iň gowy hyzmat;

4. Güýçli gün yşyklandyrylyşynyň we sagdyn üpjünçilik zynjyrynyň hyzmatynyň netijesi hökmünde, ahyrky bahany üpjün edip bileris we islegiňiz boýunça iň ýokary hilini amatly şertde deňleşdireris;

5. Köpçülikleýin sargytlar üçin gurnama inersenerleri hyzmaty.

Sorag-jogap

1-nji sorag.Öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?Kompaniýaňyz ýa-da zawodyňyz nirede?
J: Biz Hytaýyň Ningbo şäherinde ýerleşýän gurşun çyrasyny öndüriji.

2-nji sorag.Esasy önümleriňiz näme?
J: Suw çyrasy, ýokary aýlag çyrasy, köçe çyrasy, iş çyrasy, zarýad berilýän iş çyrasy, gün şöhlesi, öçürilen gün ulgamy we ş.m.

3-nji sorag.Indi haýsy bazary satýarsyňyz?
J: Biziň bazarymyz Günorta Afrika, Europeewropa, Günorta Amerika, Eastakyn Gündogar we ş.m.

4-nji sorag.Suw çyrasy üçin nusga sargyt alyp bilerinmi?
J: Hawa, hilini barlamak we barlamak üçin nusga sargytlaryny kabul edýäris, garyşyk nusgalar kabul ederliklidir.

5-nji sorag.Gurşun wagty näme?
J: Mysal üçin 5-7 gün, köpçülikleýin önümçilik wagty köp mukdarda 35 gün gerek.

6-njy sorag.Gowşuryş wagtyňyz nähili?
J: Adatça, öňünden töleg alanyňyzdan 10-15 gün alarys, belli bir gowşuryş wagty sargytlaryňyza we mukdaryna baglydyr.

7-nji sorag.ODM ýa-da OEM kabul ederliklimi?
J: Hawa, ODM & OEM edip bileris, logotipiňizi ýagtylyga goýuň ýa-da bukjanyň ikisi hem bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň