Şahadatnamalar

Kompaniýa şahadatnamasy

 • Gün önüminiň şahadatnamasy-2
 • Hytaýyň hökmany önüm şahadatnamasy
 • Ygtyýarnama-1
 • 2-nji laýyklyk şahadatnamasy
 • Gabat geliş şahadatnamasy
 • Daşky gurşawy dolandyryş ulgamynyň şahadatnamasy
 • Techokary tehnologiýaly kärhananyň şahadatnamasy1
 • Dolandyryş ulgamynyň şahadatnamasy-1
 • Dolandyryş ulgamynyň şahadatnamasy-2
 • Dolandyryş ulgamynyň şahadatnamasy-3
 • Dolandyryş ulgamynyň şahadatnamasy-4
 • Dolandyryş ulgamynyň şahadatnamasy-5
 • Dolandyryş ulgamynyň şahadatnamasy-6
 • Hünär we saglyk dolandyryş ulgamynyň şahadatnamasy
 • Hil dolandyryş ulgamynyň şahadatnamasy
 • Energiýa tygşytlaýyş önümi üçin Hytaý şahadatnamasy-1
 • Energiýa tygşytlaýyş önümi-2 üçin Hytaý şahadatnamasy
 • Energiýa tygşytlaýyş önümi-3 üçin Hytaý şahadatnamasy
 • Gurluşyk kärhanasynyň kär derejesi şahadatnamasy-1
 • Gurluşyk kärhanasynyň kär derejesi şahadatnamasy-2
 • CQC
 • Gün önüminiň şahadatnamasy-1

Haryt şahadatnamasy

 • CE

  CE

 • CE

  CE

 • CE

  CE

 • CE

  CE

 • CE

  CE

 • Peýdaly model üçin patent şahadatnamasy

  Peýdaly model üçin patent şahadatnamasy

 • Peýdaly model üçin patent şahadatnamasy

  Peýdaly model üçin patent şahadatnamasy

 • Peýdaly model üçin patent şahadatnamasy

  Peýdaly model üçin patent şahadatnamasy

 • Peýdaly model üçin patent şahadatnamasy

  Peýdaly model üçin patent şahadatnamasy

 • Peýdaly model üçin patent şahadatnamasy

  Peýdaly model üçin patent şahadatnamasy

 • Peýdaly model üçin patent şahadatnamasy

  Peýdaly model üçin patent şahadatnamasy

 • Taslama patent şahadatnamasy

  Taslama patent şahadatnamasy

 • Taslama patent şahadatnamasy

  Taslama patent şahadatnamasy

 • Taslama patent şahadatnamasy

  Taslama patent şahadatnamasy

 • Taslama patent şahadatnamasy

  Taslama patent şahadatnamasy

 • Taslama patent şahadatnamasy

  Taslama patent şahadatnamasy

 • Taslama patent şahadatnamasy

  Taslama patent şahadatnamasy

 • Taslama patent şahadatnamasy

  Taslama patent şahadatnamasy

 • IP65

  IP65

 • IP66

  IP66

 • IP66

  IP66

 • IP66

  IP66

 • IP66

  IP66

 • IP66

  IP66

 • Oýlap tapyş üçin patent

  Oýlap tapyş üçin patent

 • RoHS

  RoHS

 • RoHS

  RoHS